Obsługa klienta zagranicznego

16 godzin dydaktycznych; 100 osób – pracownicy biur/wydziałów odpowiedzialnych za promocję, tworzenie oferty uczelni oraz współpracę międzynarodową