Projektowanie usług publicznych (oferty kształcenia)

16 godzin dydaktycznych; 30 osób – pracownicy biur/wydziałów odpowiedzialnych za promocję, tworzenie oferty uczelni oraz współpracę międzynarodową