Protokół dyplomatyczny

16 godzin dydaktycznych; 20 osób – pracownicy Biura Rektora oraz Biura ds. Współpracy Międzynarodowej