Zarządzanie ofertą kształcenia (w tym oferta skierowana do studentów zagranicznych)

8 godzin dydaktycznych; 30 osób – pracownicy biur/wydziałów odpowiedzialnych za promocję, tworzenie oferty uczelni oraz współpracę międzynarodową