Design thinking

24 godziny dydaktyczne; 72 osoby – pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Biura Nauki, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, kadra zarządzająca projektami badawczymi