Moderator design thinking

32 godziny dydaktyczne; 20 osób – pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii, kadra zarządzająca projektami badawczymi