Przygotowanie i rozliczanie projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i unijnych

8 godzin dydaktycznych; 150 osób – pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Biura Nauki, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, kadra zarządzającej projektami badawczymi