Przygotowanie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków HORYZONT 2020

8 godzin dydaktycznych; 90 osób – pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, kadra zarządzająca projektami badawczymi