Zarządzanie projektami – certyfikat PRINCE2

24 godziny dydaktyczne; 50 osób – pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Biura Nauki, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, kadra zarządzająca projektami badawczymi