Zarządzanie projektami certyfikat PRINCE2 PRACTITIONER

16 godzin dydaktycznych; 25 osób – kluczowi pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Biura Nauki, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, kadra zarządzająca projektami badawczymi