Działalność statutowa w jednostce naukowej – planowanie, realizacja, rozliczanie, raportowani

8 godzin dydaktycznych; 50 osób – kadra zarządzająca, pracownicy Kwestury oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów