Finanse szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni dla uczelni

8 godzin dydaktycznych; 150 osób – kadra zarządzająca, pracownicy Kwestury oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów