Kompendium wiedzy dla osób zarządzających rachunkowością szkół wyższych

8 godzin dydaktycznych; 15 osób – kadra zarządzająca