Nadzór nad finansami publicznymi. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8 godzin dydaktycznych; 150 osób – kadra zarządzająca, pracownicy Kwestury oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów