VAT w jednostkach naukowych

8 godzin dydaktycznych; 200 osób – kadra zarządzająca, pracownicy Kwestury oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów