VAT w jednostkach naukowych – poziom zaawansowany

16 godzin dydaktycznych; 20 osób – pracownicy Kwestury oraz Biura Planowania i Analiz