Zarządzanie finansami publicznymi

8 godzin dydaktycznych; 72 osoby – kadra zarządzająca