Zasady budżetowania w szkolnictwie wyższym

8 godzin dydaktycznych; 20 osób – pracownicy Kwestury i Biura Planowania i Analiz