Bezpieczeństwo informacji

Realizowane w wymiarze 8 godzin dydaktycznych, wsparcie skierowane jest do 200 osób – kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych biur i wydziałów