Kontrola zarządcza w uczelniach wyższych

16 godzin dydaktycznych; 100 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów