Ochrona danych osobowych

8 godzin dydaktycznych; 300 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów