Zarządzanie strategiczne

16 godzin dydaktycznych; 72 osoby – kadra zarządzająca