Finansowanie nauki

8 godzin dydaktycznych; 50 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów