Postępowanie administracyjne w uczelniach wyższych

8 godzin dydaktycznych; 100 osób –kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów