Prawo zamówień publicznych w uczelniach wyższych dla praktyków

8 godzin dydaktycznych; 100 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjnych biur i wydziałów