Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Prawo zamówień publicznych w uczelniach wyższych dla praktyków

8 godzin dydaktycznych; 100 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjnych biur i wydziałów