Ustawa 2.0 + rozporządzenia

8 godzin dydaktycznych; 300 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów