Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Ustawa 2.0 + rozporządzenia

8 godzin dydaktycznych; 300 osób – kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni biur i wydziałów