Administrating MSSQL

Administering a SQL Database Infrastructure i Performance Tuning and Optimizing SQL Databases) – (40 godzin dydaktycznych; 3 osoby – pracownicy Regionalnego Centrum Informatycznego, Biura Informatycznej Obsługi Studiów, OLMAN i Biblioteki