Certifited Ethical Hacker

40 godzin dydaktycznych; 10 osób – pracownicy Regionalnego Centrum Informatycznego, Biura Informatycznej Obsługi Studentów, OLMAN i Biblioteki