Docker – zarządzanie kontenerami

24 godziny dydaktyczne; 6 osób – pracownicy Regionalnego Centrum Informatycznego, Biura Informatycznej Obsługi Studiów, OLMAN i Biblioteki