Microsoft Office Master

80 godzin dydaktycznych; 2 osoby – pracownicy Regionalnego Centrum Informatycznego, Biura Informatycznej Obsługi Studiów, OLMAN i Biblioteki