Warsztaty wzorców projektowych w Pythonie

16 godzin dydaktycznych; 6 osób – pracownicy Regionalnego Centrum Informatycznego, Biura Informatycznej Obsługi Studiów, OLMAN i Biblioteki