Windows Server Administration

Securing Windows Server 2016; Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016; Identity with Windows Server 2016; Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center) – (80 godzin dydaktycznych; 12 osób – pracownicy Regionalnego Centrum Informatycznego, Biura Informatycznej Obsługi Studiów, OLMAN i Biblioteki