Prawo pracy, czas pracy – warsztaty

Szkolenie 2.2

Prawo pracy, czas pracy - warsztaty - Zajęcia mają charakter warsztatowy, omawiane są praktyczne przykłady z życia, a uczestnicy samodzielnie wykonywać będą różnego rodzaju ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy, zagadnień opartych o analizę licznych przykładów występujących w praktyce z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk organów kontrolnych PIP oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prawa pracy.

 

Liczba osób na szkoleniu: 20 osób (w tym18 pracowników Działu Kadr, 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii)

Liczba grup: 1

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce