Prawo pracy – intensywne warsztaty dla praktyków

Szkolenie 2.1

Prawo pracy intensywne warsztaty dla praktyków - zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa pracy, omówienie trudnych i wątpliwych przypadków, zapoznanie z najnowszymi interpretacjami i orzecznictwem

Liczba osób na szkoleniu: 18 pracowników Działu Kadr oraz 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Liczba grup: 1

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce