System wdrażania ZZL

Szkolenie 2.7

System wdrażania ZZL

 

Liczba osób na szkoleniu: 20 osób (w tym18 pracowników Działu Kadr, 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii)

Liczba grup: 1

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce