Zasady wyliczania wynagrodzeń

Szkolenie 2.5

Zasady wyliczania wynagradzeń - szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie powinien stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

 

Liczba osób na szkoleniu: 18 pracowników Działu Kadr oraz 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Liczba grup: 1

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce