Zmiany w umowach cywilnoprawnych

Szkolenie 2.4

Zmiany w umowach cywilno prawnych - podczas szkolenia omówione zostaną regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.

 

Liczba osób na szkoleniu: 18 pracowników Działu Kadr oraz 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Liczba grup: 1

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce