Zmiany w zatrudnieniu nauczycieli akademickich

 Szkolenie 2.3

Zmiany w zatrudnieniu nauczycieli akademickich - Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z kodeksu pracy, niektórych aktów wykonawczych, zmiany wynikające z projektu ustawy z 22 stycznia 2018 r. wprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Liczba osób na szkoleniu: 18 pracowników Działu Kadr oraz 2 pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Liczba grup: 1

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Termin realizacji: wkrótce