Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rozpoczęło się Szkolenie w zakresie kompetencji językowych:  język angielski na poziomie C1  realizowane w ramach Zadania 11.: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

Zajęcia odbywają się w sali 118 przy ul. Prawocheńskiego 15 w terminach:

poniedziałek godz. 11.30-13.00 (2h)

piątek godz. 9.30-12.30 (4h).

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

LUTY: 22.02(4h), 25.02(2h)

MARZEC: 1.03(4h), 4.03(2h), 8.03(4h), 11.03(2h), 18.03(2h), 22.03(4h), 25.03(2h), 29.03(4h)

KWIECIEŃ: 1.04(2h), 5.04(4h), 8.04(2h), 12.04(4h), 26.04(4h), 29.04(2h)

MAJ: 6.05(2h), 10.05(4h), 13.05(2h), 17.05(4h), 20.05(2h), 24.05(4h), 27.05(2h), 31.05(4h)

CZERWIEC: 3.06(2h), 7.06(4h), 10.06(2h), 14.06(4h), 17.06(2h), 24.06(2h), 28.06(4h)

LIPIEC: 1.03(3h), 4.07(3h), 9.07(3h), 11.07(3h), 16.07(3h), 18.07(3h), 23.07(3h), 25.07(3h), 30.07(3h)

SIERPIEŃ: przerwa wakacyjna

WRZESIEŃ: indywidualnie na bieżąco ustalane terminy spotkań (11h spotkań)

PAŹDZIERNIK: terminy ustalane indywidualnie na bieżąco: 24.10(4h), 25.10(4h), 28.10(3h), 29.10(3h), 30.10(3h), 31.10(3h)

zmiana miejsca i terminów spotkań:

zajęcia w sali 127 ul. Prawocheńskiego 15

wtorek godz. 11.00-12.30 (2h); piątek 10.15-12.30 (3h)

LISTOPAD: 5.11(2h), 8.11(3h), 12.11(2h), 15.11(3h), 19.11(2h), 22.11(3h), 26.11(2h), 28.11(3h)

GRUDZIEŃ: terminy ustalane indywidualnie na bieżąco.

Szkolenie zostało zakończone.