Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Biblioteka Uniwersytecka UWM oficjalnie uruchomiła supernowoczesny system chmurowy Alma do zarządzania zbiorami.

Biblioteka Uniwersytecka UWM ma już jeden z najnowocześniejszych systemów obsługi zbiorów.

Multiwyszukiwarka integrująca zbiory tradycyjne i elektroniczne, obsługa użytkowników ze smartfona czy tabletu to zalety chmurowego systemu Alma.

 

Symbolicznie "uwolniony" błękitny balonik w kształcie chmury poszybował w górę. W ten niecodzienny sposób Biblioteka Uniwersytecka UWM oficjalnie uruchomiła supernowoczesny system chmurowy Alma do zarządzania zbiorami. Uroczysta inauguracja nowego systemu odbyła się 5 kwietnia. Uczestniczył w niej rektor prof. Jerzy Przyborowski, prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i rozwoju, prof. Paweł Wysocki, prorekto ds. kształcenia, kierownictwo biblioteki, prof. n. med. Tomasz Stompor, przewodniczący Rady Bibliotecznej, a także Maciej Dziubecki, prezes firmy Aleph Polska, Aleksander Gniot z firmy Ex Libris oraz pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.

 

Alma pracuje już w ponad 2400 instytucjach w 30 krajach. Korzystają z niego m.in. najbardziej renomowane ośrodki akademickie na świecie, takie jak Cambridge, Harvard, a wkrótce dołączy też Oxford. W Polsce posługują się nim m.in. biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMK w Toruniu, KUL w Lublinie. Teraz do tego grona weszła Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

- Podnosimy poziom funkcjonowania biblioteki dzięki najnowocześniejszemu systemowi, który jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla wszystkich korzystających z biblioteki. Dla Uniwersytetu będą także korzyści wymierne w postaci oszczędności związanych z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną, która jest bardzo droga i wymaga stałej modernizacji. Niezmiernie istotne jest, że ten system będzie powiązany z innym, który niebawem uruchomimy, systemem związanym z otwartym dostępem do informacji i badań oraz do gromadzenia danych naukowych i dydaktycznych – podkreślał prof. J. Przyborowski, dziękując wszystkim za zaangażowanie i pracę nad wdrożeniem nowego systemu.

 

Alma oferuje najnowocześniejsze rozwiązania typu cloud computing i umożliwia zintegrowane zarządzanie zasobami tradycyjnymi i elektronicznymi. Dotychczasowy system Aleph pozwalał na pracę tylko z zasobami tradycyjnymi.

 

Nowy system jest przygotowany do pracy z serwerów chmurowych, dzięki czemu biblioteka może zrezygnować z kosztów drogiego zaplecza serwerowego. Cała obsługa odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, a bibliotekarze mogą obsługiwać użytkowników np. ze smartfona czy tabletu. Mogą również pracować zdalnie logując się na swoje stanowisko pracy.

 

System ma rozbudowany interfejs, pozwalający się łatwo komunikować z innymi systemami, np. z USOS, czyli logując się do USOS, jednocześnie można zalogować się do systemu bibliotecznego.

 

Alma, podobnie jak inne aplikacje mobilne, aktualizuje się raz w miesiącu, dzięki czemu biblioteka ma cały czas dostęp do najnowszej wersji.

 

- Bez systemów nowej generacji, takich jak Alma, nie ma mowy o tworzeniu nowoczesnych baz wiedzy na uczelniach czy dobrego dostępu do powiększających się elektronicznych zasobów. Alma zapewnia dostęp do repozytoriów, do wyników badań naukowych, a to jest bardzo ważne dla naukowców i wpływa na renomę uczelni na arenie międzynarodowej - podkreślała dr inż. Scholastyka Baran, dyrektorka biblioteki.

 

Z systemem Ama współdziała multiwyszukiwarka Primo VE, umożliwiająca przeszukiwanie nie tylko zasobów biblioteki, ale także tych, do których biblioteka wykupiła dostęp. Użytkownik dostanie informację do skrzynki na swoim koncie bibliotecznym o każdym ruchu poszukiwanej książki.

 

Wdrożenie nowego systemu trwało kilka miesięcy. Umowę o dostarczeniu systemu władze uczelni podpisały w październiku ub.r. Natomiast transport danych do systemu zakończył się 28 marca.

 

Almę dostarczyła i pomagała wdrażać firma Ex Libris. Kierownikiem projektu wdrożenia z ramienia biblioteki była Jolanta Gałecka, zastępca dyrektora biblioteki. W zespole projektowym, w skład którego weszli pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, pracowało 13 osób. System biblioteczny Alma UWM kupił z Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój..

 

Wdrożenie systemu Alma to jedno z tegorocznych zadań strategii rozwoju UWM na lata 2021-30.

 

więcej >>>