Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Aktualności

Wnioski o stypendia naukowe na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosków - 05.10.2020.

 

Miejsce składania wniosków - Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn.

 

Na rok akademicki 2020/2021 Doktorant składa wniosek w formie podpisanego wydruku wraz z załącznikiem nr 1. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej za rok 2019/2020 oraz załącznikiem nr 2. Lista osiągnięć naukowych.

 

Dokumentacja osiągnięć przedkładanych we wniosku powinna być dołączona w postaci zapisu na płycie CDR.

 

Seminarium interdyscyplinarne

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020 poz.522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. oraz odwołaniem przyjazdu prof. A Grażuł-Bilskiej (USA), seminarium interdyscyplinarne zostanie poprowadzone w b. semestrze przez koordynatora przedmiotu - prof. B. Szafrańską w trybie nauczania na odległość.

Szkoła letnia

W związku z ogłoszonym na teranie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522), aby ograniczyć rozprzestrzenianie sie wirusa COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.  oraz faktem, że zajęcia podczas szkoły letniej były planowane do poprowadzenia przez profesorów z Uniwersytetu w Ostrawie, podjęta została decyzja o przesunięciu realizacji szkoły letniej na rok akademicki 2020/2021.

Rekrutacja WKŚiR - studenci

WARSZTATY JĘZYKOWE

 Rozpoczynamy nabór na II edycję warsztatów z języka angielskiego, które realizowane będą w wymiarze 30 godz.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 w dniach 5-6.03.2020 r., w godz. 10.00-14.00

Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

Kurs języka angielskiego

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy kursu języka angielskiego na poziomie C1/C2.

Rekrutacja WKŚiR - studenci

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Ogłaszamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Rekrutacja WKŚiR - studenci

KURS OPERATORA HARVESTERA

Ogłaszamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Subskrybuj RSS - Aktualności