Aktualności

Rekrutacja WKŚiR - studenci

OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

Nowoczesne Metody Nauczania

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które realizowane będzie w wymiarze 1 grupa x 5 osób x 20 godz.

Rekrutacja staże WKŚiR-studenci

STAŻE DLA STUDENTÓW

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 7 "Programy stażowe dla studentów" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Warsztaty "Metodologia i interpretacja cytologicznej biopsji cienkoigłowej". Czerwiec 2019

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja I edycji zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu Metodologii i interpretacji cytologicznej biopsji cienkoigłowej w wymiarze 16 godzin realizowanych w ciągu 3 dni dla 10 osób. Warsztaty odbędą się w terminie 12.06.2019-14.06.2019 r.

Warsztaty "Endoskopia małych zwierząt". Maj 2019

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja I edycji zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu Endoskopii małych zwierząt w wymiarze 16 godzin realizowanych w ciągu 2 dni po 8 godzin zajęć dziennie dla 10 osób. Warsztaty odbędą się w terminie 27.05.2019-28.05.2019 r.

Warsztaty "Diagnostyka kliniczna chorób przeżuwaczy" Maj 2019

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja I edycji zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu Diagnostyki klinicznej chorób przeżuwaczy w wymiarze 16 godzin realizowanych w ciągu 3 dni dla 10 osób. Warsztaty odbędą się w terminie 06.05.2019-08.05.2019 r.

Subskrybuj RSS - Aktualności