W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Aktualności

Seminarium interdyscyplinarne

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020 poz.522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. oraz odwołaniem przyjazdu prof. A Grażuł-Bilskiej (USA), seminarium interdyscyplinarne zostanie poprowadzone w b. semestrze przez koordynatora przedmiotu - prof. B. Szafrańską w trybie nauczania na odległość.

Szkoła letnia

W związku z ogłoszonym na teranie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522), aby ograniczyć rozprzestrzenianie sie wirusa COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.  oraz faktem, że zajęcia podczas szkoły letniej były planowane do poprowadzenia przez profesorów z Uniwersytetu w Ostrawie, podjęta została decyzja o przesunięciu realizacji szkoły letniej na rok akademicki 2020/2021.

Rekrutacja WKŚiR - studenci

WARSZTATY JĘZYKOWE

 Rozpoczynamy nabór na II edycję warsztatów z języka angielskiego, które realizowane będą w wymiarze 30 godz.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 w dniach 5-6.03.2020 r., w godz. 10.00-14.00

Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

Kurs języka angielskiego

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy kursu języka angielskiego na poziomie C1/C2.

Rekrutacja WKŚiR - studenci

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Ogłaszamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Rekrutacja WKŚiR - studenci

KURS OPERATORA HARVESTERA

Ogłaszamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Termin składania wniosków - 07.10.2019

 

Miejsce składania wniosków - Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Na rok akademicki 2019/2020 Doktorant składa wniosek w formie podpisanego wydruku wraz z wydrukowanym załącznikiem Nr 1
i załącznikiem Nr 2. Dokumentacja osiagnięć przedkładanych we wniosku powinna być dołączona w postaci zapisu na płycie CDR.

Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

Kurs języka angielskiego

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy kursu języka angielskiego na poziomie C1/C2.

Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

Podstawy GIS z QGIS

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia z Programu GIS z QGIS 

Subskrybuj RSS - Aktualności