Rekrutacja

Zespół Projektowy uprzejmie informuje, że zgodnie z regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo – dydaktycznych UWM w Olsztynie”, w dniu 5 października rusza rekrutacja na staże.