W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Programy Stażowe

PŁATNE PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW WNoŻ

 Trwa rekrutacja kandydatów do realizacji 

Zadania 7. „Programy stażowe dla studentów” 
w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”  (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Pełna dokumentacja związana z uczestnictwem w Zadaniu znajduje się na stronie Projektu www.zpr.uwm.edu.pl w zakładce: Strefa studenta/Wydział Nauki o Żywności/Programy Stażowe

Warunkiem ubiegania się o staż jest złożenie u Koordynatora Wydziałowego Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1), Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Załącznik nr 2) oraz Koncepcji własnej stażu (Załącznik nr 3).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu należy składać w pok. 134A, Plac Cieszyński 1 (Dziekanat WNoŻ).

Koordynator wydziałowy projektu
dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM