Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Komisja ds. oceny realizacji badań i założonych „kamieni milowych”

Z dniem 20.07.2020 roku została powołana Komisja ds. oceny realizacji badań i założonych "kamieni milowych" w roku akademickim 2019/2020 w składzie"

dr hab. Jacek J. Nowakowski prof. nadzw.

prof. dr hab. Iwona Bogacka

prof. dr hab. Lesław Lahuta