Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Komisja ds. oceny realizacji badań i założonych „kamieni milowych”

W dniu 20.09.2021 roku została powołana Komisja ds. oceny realizacji badań i założonych "kamieni milowych" w roku akademickim 2020/2021 w składzie:

prof. dr hab. Iwona Bogacka

prof. dr hab. Lesław Lahuta

dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM.