Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Matematyki i Informatyki:  

Prof. dr hab. Danuta Kruk,  tel. 89 524 60 11, e-mail: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 

Wydział Bioinżynierii:

Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, tel. 89 523 35 09, e-mail: pawel.wysocki@uwm.edu.pl

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwecka – asystent koordynatora, tel. 89 523 34 75, e-mail: iwona.chwastowska@uwm.edu.pl

 

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Dr Beata Dulisz   (Moduł warsztaty i wizyty studyjne dla studentów oraz moduł podniesienie
                                        kompetencji nauczycieli)

                                        tel. 89 523 36 20, 89 523 44 52; e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl

Dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM (Moduł studia doktoranckie)

                                        tel. 89 523 43 43; e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl

Lidia Siergiej              (Asystent koordynatora w module studia doktoranckie)

                                        tel. 89 523 44 48, 89 523 41 58; e-mail: lidia.siergiej@uwm.edu.pl

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

dr hab. wet. Bancerz-Kisiel Agata, prof. UWM, tel. 89 523 38 72, e-mail: a.bancerz-kisiel@uwm.edu.pl

dr wet. Joanna Wojtacka – asystent koordynatora, tel. 89 523 33 31, e-mail: joanna.wojtacka@uwm.edu.pl

 

Wydział Geoinżynierii (dawniej Wydział Nauk o Środowisku):

Dr inż. Katarzyna Bułkowska, tel. 89 523 41 17, e-mail: katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl

dr inż. Ewa trojnicka-Lendzion, tel. 89 523 41 31, e-mail: ewat@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauki o Żywności:

Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, tel. 89 523 44 92, e-mail: sylwiaol@uwm.edu.pl

Dr inż. Adriana Łobacz – asystent koordynatora, tel. 89 523 43 39, e-mail: adriana.lobacz@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, tel. 89 523 44 79, e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl

Dr Tomasz Wierzejski – asystent koordynatora, tel. 89 523 36 70 , e-mail: tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

 

Wydział Geoinżynierii (dawniej Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa):

Dr inż Krzysztof Rząsa, tel. 89 523-42-79, e-mail: krzysztof.rzasa@uwm.edu.pl

 

Studium Języków Obcych:

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska, tel. 89 523 38 14, e-mail: krystyna.klimaszewska@uwm.edu.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

dr hab. Ewa Dragańska, tel. 89 523 35 23, e-mail: ewad@uwm.edu.pl


dr inż. Iwona Cymes – asystent koordynatora, tel. 89 523 43 86, e-mail: iwona.cymes@uwm.edu.pl