Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Matematyki i Informatyki:  

Prof. dr hab. Danuta Kruk,  tel. 89 524 60 11, e-mail: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 

Wydział Bioinżynierii:

Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, tel. 89 523 35 09, e-mail: pawel.wysocki@uwm.edu.pl

inż. Ewa Lobert – asystent koordynatora, tel. 89 523 33 91, e-mail: ewa.lobert@uwm.edu.pl

 

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Dr Beata Dulisz   (Moduł warsztaty i wizyty studyjne dla studentów oraz moduł podniesienie
                                        kompetencji nauczycieli)

                                        tel. 89 523 36 20, 89 523 44 52; e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl

Dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM (Moduł studia doktoranckie)

                                        tel. 89 523 43 43; e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl

Lidia Siergiej              (Asystent koordynatora w module studia doktoranckie)

                                        tel. 89 523 44 48, 89 523 41 58; e-mail: lidia.siergiej@uwm.edu.pl

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz, tel. 89 523 34 79, 89 524 52 96 e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl

Dr Małgorzata Chmielewska- Krzesińska – asystent koordynatora, tel. 89 524 52 94;

                                                              e-mail: malgorzata.chmielewska@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk o Środowisku:

Dr inż. Katarzyna Bułkowska, tel. 89 523 41 17, e-mail: katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauki o Żywności:

Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, tel. 89 523 44 92, e-mail: sylwiaol@uwm.edu.pl

Dr inż. Adriana Łobacz – asystent koordynatora, tel. 89 523 43 39, e-mail: adriana.lobacz@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, tel. 89 523 44 79, e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl

Dr Tomasz Wierzejski – asystent koordynatora, tel. 89 523 36 70 , e-mail: tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa:

Dr inż Krzysztof Rząsa, tel. 89 523-42-79, e-mail: krzysztof.rzasa@uwm.edu.pl

 

Studium Języków Obcych:

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska, tel. 89 523 38 14, e-mail: krystyna.klimaszewska@uwm.edu.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

dr hab. Ewa Dragańska, tel. 89 523 35 23, e-mail: ewad@uwm.edu.pl


dr inż. Iwona Cymes – asystent koordynatora, tel. 89 523 43 86, e-mail: iwona.cymes@uwm.edu.pl