Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Matematyki i Informatyki:  

mgr Agnieszka Banach-Szewczak - koordynator staży studenckich, tel. 89 523 60 01, e-mail: banach.szewczak@matman.uwm.edu.pl

mgr Karolina Musielak - asystent koordynatora staży studenckich, e-mail: kacprzycka@matman.uwm.edu.pl

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwecka – asystent koordynatora, tel. 89 523 34 75, e-mail: iwona.chwastowska@uwm.edu.pl

 

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Dr Beata Dulisz   (Moduł warsztaty i wizyty studyjne dla studentów oraz moduł podniesienie
                                        kompetencji nauczycieli)

                                        tel. 89 523 36 20, 89 523 44 52; e-mail: beata.dulisz@uwm.edu.pl

Dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM (Moduł studia doktoranckie)

                                        tel. 89 523 43 43; e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl

Dorota Filipiak              (Asystent koordynatora w module studia doktoranckie)

                                        tel. 89 523 39 90; e-mail: d.filipiak@uwm.edu.pl

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

dr hab. wet. Bancerz-Kisiel Agata, prof. UWM, tel. 89 523 38 72, e-mail: a.bancerz-kisiel@uwm.edu.pl

dr wet. Joanna Pajdak-Czaus – asystent koordynatora, tel. , e-mail: joanna.pajdak@uwm.edu.pl

 

Wydział Geoinżynierii (dawniej Wydział Nauk o Środowisku):

Dr inż. Katarzyna Bułkowska, tel. 89 523 41 17, e-mail: katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl

dr inż. Ewa Trojnicka-Lendzion, tel. 89 523 41 31, e-mail: ewat@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauki o Żywności:

Dr inż. Adriana Łobacz, tel. 89 523 43 39, e-mail: adriana.lobacz@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, tel. 89 523 44 79, e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl

Dr Tomasz Wierzejski – asystent koordynatora, tel. 89 523 36 70 , e-mail: tomasz.wierzejski@uwm.edu.pl

 

Wydział Geoinżynierii (dawniej Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa):

Dr inż Krzysztof Rząsa, tel. 89 523-42-79, e-mail: krzysztof.rzasa@uwm.edu.pl

 

Studium Języków Obcych:

mgr Krystyna Klimaszewska-Wojasińska, tel. 89 523 38 14, e-mail: krystyna.klimaszewska@uwm.edu.pl

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa:

dr hab. Ewa Dragańska, tel. 89 523 35 23, e-mail: ewad@uwm.edu.pl


dr inż. Iwona Cymes – asystent koordynatora, tel. 89 523 43 86, e-mail: iwona.cymes@uwm.edu.pl