Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Ogłoszenie dla studentów WMW o przedłużeniu rekrutacji

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o przedłużeniu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie „LC-MS - Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas” dla 8 osób. Warsztaty odbędą się w maju 2022 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zastosowanie LC-MS (Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas) w analizie substancji biologicznie aktywnych w próbkach pasz i tkankach zwierzęcych.

Warsztaty skierowane są do studentów VIII i X semestru studiów, a rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Przebieg rekrutacji

Termin prowadzenia naboru: do 29.04.2022 r.

Miejsce składania dokumentacji: pokój 26B lub pokój 06, Katedra Epizootiologii

Wymagana dokumentacja:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych.

 Dokonanie wyboru uczestników Projektu: zatwierdzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.

Z poważaniem
dr Joanna Pajdak-Czaus
Asystent Koordynatora Szkoleń i Warsztatów na WMW