Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Ogłoszenie dla studentów WMW o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu 2021

W dniach 04-11.05.2021 r. odbywa się rekrutacja na szkolenia dla studentów VIII i X semestru studiów na kierunku weterynaria w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 5.)

Oferowane szkolenia:
- Kurs groomerski podstawowy (szkolenie na miejscu)
- LC-MS - Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (szkolenie na miejscu)

Szkolenie z chromatografii odbędzie się w maju 2021 r. Szkolenia z groomingu odbywać się będą w trzech terminach: czerwiec, wrzesień, wrzesień/październik 2021 r.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zwykłych można przesyłać na adres mailowy: joanna.pajdak@uwm.edu.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: SZKOLENIE_imię i nazwisko osoby zgłaszającej się

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie z adresów e-mail z domeną student.uwm.edu.pl

Dokumenty można również dostarczyć do pokoju 26B lub pokoju 06, Katedra Epizootiologii, WMW w Olsztynie

REGULAMIN SZKOLEŃ