Przedłużenie terminu

Dziekani i Prodziekani Wydziałów,

Kierownicy Katedr,

Kierownicy Jednostek Ogólnouczelnianych,

 

Ponieważ część z Państwa nie złożyła formularza zgłoszeniowego na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, termin rekrutacji został dla Państwa przedłużony do 04. stycznia 2019r.