Rekrutacja na szkolenie z menedżera bibliografii

Uwaga

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia z menedżera bibliografii (program EndNote), które realizowane będzie w wymiarze 4 grup x 5 osób x 15 godz. 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce "strefa pracownika naukowo-dydaktycznego"/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/ Dokumenty/Dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 6, Plac Łódzki 1 w następujących terminach:

czwartek (7 lutego 2019 r.) - godz. 11.00-13.00

piatek (8 lutego 2019 r. ) - godz. 11.00-13.00

Planowany termin szkolenia II-V (jedna grupa 5 osobowa w miesiącu).